Homepage Intro

Welcome to localgov.ie/ga your one stop shop for accessing local government services.
 • Gnó agus an Geilleagar

  Tacú le forbairt eacnamaíoch agus gnóthais áitiúla

 • Pobal Agus Cultúr

  Áirítear leis leabharlanna, saoráidí spóirt, páirceanna, spásanna pobail agus na healaíona

 • Seirbhísí do Chustaiméirí

  Áirítear leis seirbhísí ar líne, foirmeacha is féidir a íoslódáil agus eolas teagmhála

 • Oideachas Agus Foghlaim

  Áirítear leis Sábháilteacht ar Bhóithre, scoileanna Glasa agus Deontais

 • Comhshaol

  Áiritear leis saoráidí dramhaíola, seirbhísí dóiteáin, caomhnú agus pleanáil éigeandála

 • Tithíocht

  Tithíocht shóisialta, faisnéis tiarnaí talún agus sláinte chomhshaoil

 • Nuacht Agus Imeachta

  An nuacht áitiúil agus imeachta le teacht a bheidh ar siúl i do cheantar

 • Do Chomhairle

  Comhairleoirí áitiúla, vótáil, foirne bainistíochta agus Saoráil Faisnéise (SF)

 • Bóithre agus Tráchta

  Cothabháil agus forbairt gréasáin bhóithre, bainistiú tráchta agus fíneálacha páirceála

 • Tionscnaimh Rialtais Áitiúil

  Áirítear leis ‘Fix Your Street’, ‘gPlan’ ‘Check The Register’ agus Sonraí Oscailte

 • Uisce Agus Draenáil

  Áirítear leis soláthar uisce óil agus monatóireacht ar cháilíocht, bainistíocht gréasáin draenála agus rátaí

 • Pleanáil Agus Foirgnimh

  Áirítear leis cead pleanála, pleananna um fhorbairt agus rialú tógála

View services in your area.

**This map is a beta, currently with data for libraries, council offices and fire stations. The data collection is an ongoing process with more information being displayed as it is collated.