Do Chomhairle

Soláthraíonn Údaráis Áitiúla in Éirinn raon fairsing seirbhísí bonneagair, agus imríonn siad ról gníomhach i bhforbairt chúrsaí tionscail, gnó, sóisialta, ealaíon, oidhreachta agus cultúrtha an cheantair. Feidhmíonn do chomhairle ról ionadaíoch agus oibriúcháin araon toisc go gcuimsíonn córas na hÉireann um Rialtas Áitiúil ionadaíocht dhaonlathach agus riarachán poiblí araon.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information