Uisce Agus Draenáil

Tá na Seirbhísí Uisce freagrach as soláthar uisce phoiblí, córais draenála agus cóireáil fuíolluisce a sholáthar, a chothabháil agus a bhainistiú ar fud na tíre. Tá sé de chúram ag Údaráis Áitiúla uisce cóireáilte a chur ar fáil do gach teaghlach agus gach gnóthas. Tá sé riachtanach a chinntiú go bhfuil cáilíocht an uisce óil agus cáilíocht an fhuíolluisce a scaoiltear isteach inár n-uiscebhealaí ar an gcáilíocht is airde agus is féidir agus go i gcomhréir na rialachán cuí.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information