Pleanáil Agus Foirgnimh

Baineann an réimse seo le rialú an phróisis phleanála ó threoirlínte ceada go dtí iarratas a dhéanamh nó a chuardach. Cuimsítear ullmhú, monatóireacht agus chur i bhfeidhm pleananna um fhorbairt ann chomh maith. Tá cur chun cinn an chleachtais is fearr san réimsí um oidhreacht agus um chaomhnú ina ghné riachtanach eile chomh maith.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information