Tithíocht

Is iad na hÚdaráis Áitiúla na príomhsholáthraithe tithíochta do dhaoine a bhfuil tithíocht de dhíth orthu agus nach bhfuil na hacmhainní acu lena haghaidh iad féin. Is é is cuspóir le beartas tithíochta a chur ar chumas gach teaghlaigh cónaí inacmhainne a bheith acu atá ar dhea-chaighdeán, atá oiriúnach dá riachtanais, i dtimpeallacht mhaith agus a mhéad is féidir ag an tionacht dá rogha.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information