Comhshaol

Is é ról na Comhairle athchúrsáil a chur chun cinn, dramhaíl a bhailiú, truailliú a chosc agus bruscar ar ár sráideanna agus tránna a laghdú. Tá an cúram tugtha di fosta reachtaíocht um chomhshaol a fhorfheidhmiú, treoracha agus rialacháin an AE, beartais náisiúnta agus réigiúnacha a chur i bhfeidhm agus feasacht a spreagadh maidir le saincheisteanna comhshaoil leis an bpobal i gcoitinne.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information