Oideachas Agus Foghlaim

Déantar gach gné den oideachas ar feadh an tsaoil a chuimsiú san obair sa rannóg Oideachais agus Foghlama trí scoileanna a thógáil, foghlaim d’aosaigh a éascú agus seirbhísí óige a sholáthar mar aon le feachtais spriocdhírithe amhail sábháilteacht ar bhóithre, feasacht an chomhshaoil agus an tionscnamh um scoileanna glasa.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information