Seirbhísí do Chustaiméirí

Tá na hÚdaráis Áitiúla tiomanta do seirbhís ábhartha ar ardchaighdeán a sholáthar ar mhodh oscailte agus sofhreagrach. Tá siad tiomanta don eispéireas is fearr agus is féidir a chur ar fáil do chustaiméirí cibé dóigh a rachaidh siad i dteagmháil leo. Cuidíonn d’idirghníomhaíochtaí leis na seirbhísí a mhúnlú go leanúnach lena chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais agus ar ionchais chustaiméirí.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information