Gnó agus an Geilleagar

Áirítear leis na gníomhartha, na tionscadail agus na gníomhaíochtaí tionscnaimh a rinne údaráis áitiúla chun tacú le cruthú post agus forbairt eacnamaíoch, tacaíocht a thabhairt d’fhéilte trína dtarraingtear turasóireacht, bonneagar a fhorbairt chun infheistíocht a chumasú, tacaíocht a thabhairt d’fhiontraíocht trí dhreasachtaí airgeadais, saoráidí, oiliúint a sholáthar agus líonrú agus margaíocht a chur chun cinn. Nascacht a fhorbairt idir oideachas, soláthraithe oiliúna agus an earnáil gnó.

Status message

Please choose your authority

No links are available for this service please contact your local authority for more information