Welcome to the Building Control Management System (BCMS)

how to translate title
Bean Multiple Image

Maidir le CBRF

Moltar sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) (I.R. Uimh. 9 de 2014) go n-úsáidfí suíomh Gréasáin CBRF chun rialú foirgníochta a riar go leictreonach.

Foráiltear leis na Rialacháin um Rialú Foirgníochta d’ábhair nós imeachta, riaracháin agus rialaithe ar mhaithe le cur chun feidhme cheanglais na Rialachán Foirgníochta a áirithiú agus ar mhaithe lena thaispeáint cén dóigh ar comhlíonadh ceanglais den sórt sin i ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis na hoibreacha lena mbaineann.

Chun iarratas a dhéanamh ar Fhógra Tosaithe, ní mór do gach páirtí san fhógra (úinéir, dearthóir, tógálaí agus deimhnitheoir sannta) clárú le CBRF ar dtús.

Fáilte go dtí an Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta (CBRF). Ní mór fógra tosaithe a eisiúint chun fógra a thabhairt d’Údaráis Rialaithe Foirgníochta faoi fhorbairt a dhéanamh ar cibé foirgnimh nó aicmí foirgneamh nó faoi dhul i mbun cibé oibreacha nó aicmí oibreacha atá sonraithe sna rialacháin.